RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrona danych, prawa autorskie i prawa pokrewne

Społeczeństwo informacyjne

Ochrona danych osobowych regulowana jest dyrektywą 95/46/WE, która ustanawia równowagę między wysokim poziomem ochrony prywatności osób oraz swobodną wymianą danych osobowych w Unii Europejskiej (UE). Komisja opracowuje obecnie modernizację obowiązujących ram, aby lepiej odpowiedzieć na nowe wyzwania wynikające z globalizacji i nowych technologii.

Prawodawstwo europejskie dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych wpisuje się w ramy zasad wprowadzonych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Przepisy te mają podwójny cel. Chodzi o ochronę interesów ekonomicznych autorów dzieł artystycznych, takich jak książki, filmy, utwory muzyczne, ale także bazy danych, bez stawiania przeszkód kreatywności i innowacyjności.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony