RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gegevensbescherming, auteursrechten en naburige rechten

Informatiemaatschappij

De bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld bij richtlijn 95/46/EG, die een evenwicht nastreeft tussen een hoog beschermingsniveau van de privacy enerzijds en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU) anderzijds. De Commissie is het bestaande rechtskader momenteel aan het moderniseren, om beter te kunnen reageren op de nieuwe uitdagingen die zich stellen als gevolg van de globalisering en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

De Europese wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten kadert in de regelgeving van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). Die wetgeving streeft een dubbel doel na: zij moet de economische belangen beschermen van de auteurs van werken van kunst en letterkunde, zoals boeken, films, musicals en zelfs gegevensbanken, zonder creativiteit en innovatie af te remmen.

Zie ook

  • Auteursrecht in de informatiemaatschappij (EN, FR), Directoraat-generaal Interne markt en diensten
  • Rechtsbescherming van databanken (EN, FR), Directoraat-generaal Interne markt en diensten

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven