RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Datu aizsardzība, autortiesības un blakustiesības

Informācijas sabiedrība

Personīga rakstura datu aizsardzību regulē Direktīva 95/46/EK, kuras mērķis ir Eiropas Savienībā (ES) panākt līdzsvaru starp cilvēku privātās dzīves augstu aizsardzības līmeni un personīga rakstura datu brīvu apriti. Komisija pašlaik strādā pie esošās normatīvās bāzes modernizācijas, lai šī normatīvā bāze labāk atbilstu globalizācijas un jauno tehnoloģiju radītajiem jaunajiem izaicinājumiem.

Eiropas tiesību akti par autortiesībām un blakustiesībām atbilst Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) ieviestajai normatīvajai bāzei. Šiem tiesību aktiem ir divkāršs mērķis. Tie ir paredzēti tādu mākslas darbu kā grāmatu, filmu un muzikālu darbu autoru ekonomisko interešu aizsardzībai, kā arī datubāzu aizsardzībai, netraucējot radošumam un jaunradei.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums