RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tietosuoja, tekijänoikeudet ja lähioikeudet

Tietoyhteiskunta

Henkilötietojen suojaa säännellään direktiivillä 95/46/EY, jonka avulla pyritään varmistamaan tasapaino henkilöiden yksityisyyden suojan korkean tason ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden välillä Euroopan unionissa (EU). Komissio valmistelee parhaillaan nykyisen kehyksen uudistamista voidakseen paremmin vastata globalisaation ja uusien teknologioiden synnyttämiin uusiin haasteisiin.

Tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on sopusoinnussa Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) vahvistamien sääntöjen kanssa. Lainsäädännön tavoite on kaksiosainen: toisaalta pyritään turvaamaan taiteellisten teosten kuten kirjojen, elokuvien ja musiikkiteosten tekijöiden taloudelliset edut samalla kun suojataan tietokantoja estämättä luovuutta ja innovointia.

Katso myös

  • Tekijänoikeus tietoyhteiskunnassa (DE) (EN) (FR), sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto
  • Tietokantojen suojaaminen (DE) (EN) (FR), sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun