RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Andmekaitse, autoriõigused ja sellega seotud õigused

Infoühiskond

Isikuandmete kaitset reguleerib direktiiv 96/46/EÜ, mille eesmärk on luua tasakaal isikute eraelu puutumatuse kõrge taseme ja isikuandmete vaba ringlemise vahel ELis. Hetkel töötab komisjon praeguse raamistiku uuendamisega, et lahendada paremini uued rasked ülesanded, mis tekivad seoses üleilmastumise ja uute tehnoloogiatega.

Euroopa õigusaktid, mis käsitlevad autoriõigust ja sellega seotud õigusi, jäävad Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsiooni kehtestatud eeskirjade raamesse. Õigusaktidel on kaks eesmärki. Kunstiteoste, nagu filmide, muusikateoste, kuid ka andmebaaside autorite majanduslikke huve tuleb kaitsta, loovust ja innovatsiooni takistamata.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles