RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Databeskyttelse, Ophavsret og beslægtede rettigheder

Informationssamfundet

Beskyttelse af persondata er underlagt bestemmelserne i direktiv 95/46/EF, der sigter mod at skabe balance mellem en høj grad af beskyttelse af privatlivets fred og fri udveksling af persondata inden for Den Europæiske Union (EU). Kommissionen arbejder i øjeblikket på at modernisere den nuværende lovramme for i højere grad at tage højde for de nye udfordringer afledt af den stigende globalisering og de nye teknologier.

Den europæiske lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder skal ses i sammenhæng med reglerne udarbejdet af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (OMPI). Lovgivningen har et dobbelt sigte. Den skal beskytte de økonomiske interesser for ophavsretshaverne til kunstneriske værker som bøger, film og musikværker samt databaser uden at virke hæmmende på kreativitet og innovation.

Se endvidere

  • Ophavsret i informationssamfundet, Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser (EN)
  • Beskyttelse af databaser, Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top