RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Защита на данни, авторски права и свързани с тях права

Информационно общество

Защитата на личните данни е регламентирана в Директива 95/46/ЕО, с която се създава баланс между високото ниво на защита на личния живот на гражданите и свободния обмен на лични данни в рамките на Европейския съюз (ЕС). Понастоящем Комисията работи върху модернизация на съществуващата рамка, за да отговори по-добре на новите предизвикателства, породени от глобализацията и новите технологии.

Европейското законодателство в областта на авторските права и свързаните с тях права се вписва в рамката от правила, създадени от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Това законодателство има двойна цел. Трябва да бъдат защитени икономическите интереси на авторите на художествени творби като книги, филми, музикални произведения, а също и на бази данни, без да се пречи на творческата и иновативната дейност.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата