RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbejde med FN: Udviklingsbistand og humanitær bistand

Meddelelsen vil styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Forenede Nationer (FN) inden for udvikling og humanitære anliggender. Kommissionen forventer i den sammenhæng en tættere koordinering med henblik på at indfri de internationalt aftalte mål med fattigdomsbekæmpelse som det vigtigste.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 5. maj 2001, "Opbygning af et effektivt partnerskab med FN inden for udvikling og humanitære anliggender" [KOM(2001)231 endelig - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) og Forenede Nationer (FN) gennemfører fælles aktioner på globalt plan. Samarbejdet omfatter hovedparten af områderne under EU’s udenrigspolitik og alle områder omhandlet i FN’s Charter (EN) (ES) (FR) (fred, sikkerhed, menneskerettigheder, økonomiske og sociale anliggender, udvikling, humanitær bistand og handelspolitik). Derudover er EU en af de største bidragydere til FN’s organer, fonde og særprogrammer.

Denne meddelelse fremsætter en analyse af mulige midler til at styrke samarbejdet på områderne humanitær bistand og udviklingsbistand, navnlig med sigte på opfyldelse af årtusindudviklingsmålene (ÅUM).

Prioriteter for et udvidet samarbejde

Partnerne fastlægger rammerne for samarbejdet på baggrund af:

  • en undersøgelse af mulighederne for samarbejde mellem EU og FN i forbindelse med udarbejdelsen af de flerårige programmeringsinstrumenter under EU’s udenrigspolitik for de enkelte lande
  • revisionen af EU's finansforordning med henblik på større fleksibilitet i deltagelsen i FN’s aktiviteter
  • en genforhandling af rammeaftalen (EN ) (FR ) mellem EU og FN vedrørende forvaltning, finansiering, kontrol og revision af FN’s særprogrammer og projekter.

Meddelelsen anbefaler endvidere en udvidelse af EU’s repræsentation og varetagelse af EU's interesser over for FN. Det nødvendiggør en styrket politisk dialog med FN’s organer, fonde og særprogrammer og en udvidelse af EU’s deltagelse i det multilaterale system.

Anbefalinger for det operationelle samarbejde

EU, FN og deres partnere gennemfører fælles operationer på områderne for humanitær bistand og udviklingsbistand. Samarbejdet kan styrkes via indførelse af to grundlæggende principper:

  • opgavefordelingen skal ske i forhold til den merværdi eller relative fordel, som hver partner kan tilføre
  • udviklingsbistanden skal fokuseres på fattigdomsbekæmpelse.

Derudover skal koordineringen mellem bidragydere samt FN’s interne koordinering forbedres, og den strategiske planlægning af aktiviteterne skal etablere fælles mål.

I forhold til FN’s partnerorganisationer anbefaler Kommissionen:

  • støtte til organisationer med et sigte, der modsvarer EU’s politiske prioriteter samt styrkelse af den politiske dialog og udveksling med organisationerne
  • prioritering af de flerårige finansielle rammer og koordinering af støtten fra forskellige bidragydere, samt bekæmpelse af svindel med finansieringsmidler.
Seneste ajourføring: 09.09.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top