RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerství s Organizací spojených národů: rozvojová a humanitární pomoc

Cílem tohoto sdělení je posílit partnerství mezi Evropskou unií (EU) a Organizací spojených národů (OSN) v oblasti rozvoje a humanitárních záležitostí. V tomto ohledu Komise soudí, že je nezbytná užší spolupráce, aby se dosáhlo stanovených cílů na mezinárodní úrovni, a v prvé řadě cíle boje proti chudobě.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 30 May 2001 – Building an effective partnership with the United Nations in the fields of Development and Humanitarian Affairs (COM(2001) 231 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 30. května 2001 nazvané „Budování efektivního partnerství s OSN v oblasti rozvoje a humanitárních záležitostí“, v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) a Organizace spojených národů (OSN) provádějí společné akce v globálním měřítku. Jejich spolupráce se rozšířila do většiny oblastí zahraniční politiky EU a do všech oblastí uvedených v Chartě OSN (EN) (ES) (FR) (mír, bezpečnost, lidská práva, hospodářské a sociální věci, rozvoj, humanitární pomoc a obchodní politika). Navíc je EU jedním z hlavních dárců agentur, fondů a specializovaných programů OSN.

Toto sdělení analyzuje prostředky, jejichž cílem je posílení vzájemného partnerství v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, zejména při provádění rozvojových cílů tisíciletí (MDG).

Zlepšit spolupráci: priority

Partneři mohou přizpůsobit rámec své spolupráce díky:

  • přezkumu možností spolupráce mezi EU a OSN při vytváření nástrojů víceletého plánování evropské zahraniční politiky pro jednotlivé země;
  • reformě finančního nařízení EU pro větší pružnost při účasti na činnostech OSN;
  • novému projednání rámcové dohody (EN ) (FR ) mezi EU a OSN týkající se řízení, financování, kontroly a auditu programů a projektů OSN.

Navíc sdělení doporučuje zvýšit zastoupení a obranu zájmů EU v OSN. Je proto nutné posílit politický dialog s agenturami, fondy a programy OSN a zlepšit účast EU na systému multilaterální správy.

Provozní spolupráce: doporučení

EU, OSN a jejich partneři provádějí společné operace v terénu v oblastech humanitární a rozvojové pomoci. Tato spolupráce může být lepší, když se budou dodržovat dvě základní zásady:

  • úkoly se budou rozdělovat podle přidané hodnoty nebo komparativní výhody, kterou přináší každý z partnerů;
  • činnosti rozvojové pomoci musí být zaměřeny na boj proti chudobě.

Navíc se musí zlepšit koordinace dárců pomoci, interní koordinace v OSN a strategické plánování operací podle společných cílů.

Pokud jde o partnerské organizace OSN, Komise doporučuje:

  • podporovat organizace, jejichž mandát odpovídá evropským politickým prioritám, a posilovat politický dialog a kontakty s těmito organizacemi;
  • upřednostňovat víceleté finanční plánování, koordinovat financování od různých dárců a bojovat proti finančním podvodům.
Poslední aktualizace: 09.09.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky