RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontoret för humanitärt och civilt bistånd (ECHO)

Europakommissionens kontor för humanitärt och civilt bistånd (ECHO) (EN) (FR),är ansvarigt för bistånd som lämnas till offer för kriser eller naturkatastrofer, både naturliga och orsakade av människan, inklusive utanför Europeiska unionen (EU).

Sedan Lissabonfördraget antogs, har EU delade undantagsbefogenheter inom humanitärt bistånd, det vill säga att den kan genomföra insatser och en europeisk politik, som kompletterar medlemsstaternas. Kommissionen ska försäkra sig om en god samordning av europeiska och nationella åtgärder.

Humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd är särskilt avsett för utvecklingsländer. Det verkställs genom instrument för humanitärt bistånd som finansierar akutinsatser, särskilt i syfte att:

  • hjälpa, undsätta och skydda befolkningar;
  • ge livsmedelsbistånd och bistånd till fördrivna individer;
  • ge stöd till åtgärder som förbereder inför katastrof och till återhämtning efter en kris.

Dessa insatser genomförs med hänsyn till offrens behov och intressen, med respekt för internationell rätt, objektivitetsprincipen samt principerna om neutralitet och icke-diskriminering som upprättats genom det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

ECHO:s insatser utförs i partnerskap med organisationer som har undertecknat ett ramavtal för partnerskap med kommissionen, som FN:s olika organ, Röda korset och Röda halvmånen, andra internationella organisationer och ett stort antal icke-statliga organisationer.

Civilskydd

ECHO griper också in vid naturkatastrofer eller katastrofer av mänskligt ursprung (jordbävningar, översvämningar, industriolyckor osv.) som inträffar i EU. Dess insats verkställs genom finansiella instrument för civilskydd som svar på begäran om hjälp från de drabbade länderna.

EU:s insatser består av att uppmuntra samarbete mellan nationella inrättningar för civilskydd, huvudsakligen för att:

  • komplettera och ge stöd till förebyggande åtgärder, förberedelser och ingripanden från medlemsstaterna;
  • underlätta snabbt operationellt samarbete mellan medlemsstaterna.

EU kan också genomföra insatser för civilskydd i tredjeländer, i synnerhet med kandidatländer och partnerländerna i medelhavsområdet.

Bakgrund

EU är en av de största givarna av humanitärt bistånd i välden. Sedan 1992, har insatser som styrts av ECHO gjort det möjligt att ge bistånd i krisregioner i mer än 85 länder.

Senast ändrat den 06.07.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början