RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) (EN) (FR) Komisji Europejskiej jest odpowiedzialne za niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych działalnością człowieka także poza Unią Europejską (UE).

Od momentu przyjęcia traktatu lizbońskiego UE dysponuje kompetencją dzieloną na zasadzie odstępstwa w zakresie pomocy humanitarnej, to znaczy, że może prowadzić działania oraz politykę europejską jako uzupełnienie polityki państw członkowskich. Komisja sprawdza właściwe koordynowanie działań europejskich oraz krajowych.

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna jest szczególnie przeznaczona dla krajów rozwijających się. Jest ona wdrażana poprzez instrument pomocy humanitarnej, który finansuje działania pomocy kryzysowej, zwłaszcza w celu:

  • wspierania, niesienia pomocy oraz zapewnienia ochrony ludności,
  • dostarczania pomocy żywnościowej oraz pomocy przesiedleńcom,
  • wspierania działań przygotowawczych do katastrof oraz odbudowywania po kryzysie.

Działania te są prowadzone w zależności od potrzeb poszkodowanych i zgodnie z prawem międzynarodowym, zasadami bezstronności, neutralności i niedyskryminacji, które zostały wymienione w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.

Działania ECHO prowadzone są we współpracy z organizacjami, które podpisały partnerską umowę ramową z Komisją, takimi jak wyspecjalizowane agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Czerwony Krzyż oraz Czerwony Półksiężyc, a także liczne organizacje pozarządowe.

Ochrona ludności

ECHO interweniuje również w przypadku klęsk żywiołowych oraz katastrof wywołanych działalnością człowieka (trzęsienia ziemi, powodzie, katastrofy przemysłowe itp.) występujących na terytorium UE. Działanie ECHO jest wdrażane za pomocą instrumentów finansowych ochrony ludności jako odpowiedź na wnioski państw dotkniętych o udzielenie wsparcia.

Działanie UE polega na wspieraniu współpracy pomiędzy krajowymi służbami ochrony ludności, głównie w celu:

  • uzupełnienia i wspierania działań prewencyjnych oraz interwencyjnych prowadzonych przez państwa członkowskie,
  • ułatwienia współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi.

UE może także prowadzić działania ochrony ludności w krajach trzecich, przede wszystkim w państwach kandydujących do UE oraz w partnerskich krajach śródziemnomorskich.

Kontekst

UE jest jednym z największych donatorów pomocy humanitarnej na świecie. Od 1992 r. operacje prowadzone przez ECHO pozwoliły na udzielenie pomocy regionom dotkniętym katastrofą w ponad 85 krajach.

Ostatnia aktualizacja: 06.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony