RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO)

Het directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO) (EN) (FR) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor de hulpverlening aan slachtoffers van door de mens of de natuur veroorzaakte crisissen en rampen, ook buiten de Europese Unie (EU).

Sinds de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon heeft de EU een afwijkende gedeelde bevoegdheid op het gebied van humanitaire hulp, wat betekent dat zij in aanvulling op de nationale operaties en beleidsmaatregelen Europese operaties kan opzetten en een Europees beleid kan voeren. De Commissie ziet toe op de coördinatie van de Europese en de nationale initiatieven.

Humanitaire hulp

Humanitaire hulp is specifiek bestemd voor de ontwikkelingslanden. Deze wordt verleend in het kader van het instrument voor humanitaire hulp, waaruit operaties voor noodsituaties worden gefinancierd, met name om:

  • de burgers bij te staan, hulp te bieden en te beschermen;
  • voedsel en hulp te verlenen aan ontheemden;
  • maatregelen ter verbetering van de paraatheid voor rampen en herstelmaatregelen na een crisis te ondersteunen.

Die operaties worden uitgevoerd naargelang de behoeften en in het belang van de slachtoffers, met inachtneming van het internationale recht en de in de Europese consensus over humanitaire hulp vastgestelde beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie.

ECHO werkt voor de Europese operaties samen met organisaties die een kader-partnerschapsovereenkomst met de Commissie hebben ondertekend, zoals de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, het Rode Kruis, de Rode Halve Maan en talrijke niet-gouvernementele organisaties.

Civiele bescherming

ECHO verleent ook hulp bij door de mens of de natuur veroorzaakte rampen (aardbevingen, overstromingen, industriële ongevallen, enz.) in de EU. Het directoraat-generaal gebruikt daarvoor het financieringsinstrument voor civiele bescherming wanneer getroffen landen om hulp vragen.

Met haar optreden wil de EU de nationale diensten voor civiele bescherming aanmoedigen meer samen te werken, teneinde:

  • de nationale maatregelen inzake preventie, paraatheid en effectieve hulpverlening aan te vullen en te ondersteunen;
  • een snelle operationele samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken.

De EU kan voorts civiele beschermingsoperaties opzetten in derde landen, met name in de kandidaat-lidstaten en in de mediterrane partnerlanden.

Context

De EU is een van de belangrijkste donoren voor humanitaire hulp ter wereld. Sinds 1992 heeft ECHO in het kader van zijn operaties al hulp verleend aan crisisgebieden van ruim 85 landen.

Laatste wijziging: 06.07.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven