RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO)

Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO) (EN) (FR) vastaa avun toimittamisesta kriisien sekä luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien uhreille myös Euroopan unionin (EU) ulkopuolella.

Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen EU:lla on ollut jaettua poikkeuksellista toimivaltaa humanitaarisen toiminnan alalla; se voi toisin sanoen täydentää jäsenvaltioiden operaatioita ja toimia EU:n laajuisilla operaatioita ja toimilla. Komissio huolehtii EU:n ja kansallisten toimien asianmukaisesta koordinoinnista.

Humanitaarinen apu

Humanitaarinen apu on suunnattu erityisesti kehitysmaille. Sitä annetaan humanitaarisen avun välineen kautta rahoittamalla hätäaputoimia, joiden tavoitteena on muun muassa

  • auttaa ja suojella väestöä
  • antaa elintarvikeapua ja muuta apua kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille
  • tukea katastrofivalmiustoimia ja kriisinjälkeisiä kunnostustoimia.

Operaatiot toteutetaan uhrien tarpeiden ja etujen mukaisesti sekä kansainvälisen oikeuden periaatteita ja humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa vahvistettuja puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

ECHOn toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä sellaisten järjestöjen kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen komission kanssa; tällaisia ovat Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöt, Punainen Risti ja Punainen Puolikuu sekä useat valtiosta riippumattomat järjestöt.

Pelastuspalvelu

ECHO toteuttaa toimia myös EU:ssa tapahtuvien ihmisen aiheuttamien katastrofien tai luonnonkatastrofien (maanjäristykset, tulvat, teollisuusonnettomuudet jne.) johdosta. Toimet toteutetaan pelastuspalvelun rahoitusvälineen kautta asianomaisten maiden esittämien avunpyyntöjen perusteella.

EU:n toimilla edistetään kansallisten pelastuspalveluorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on pääasiassa

  • täydentää ja tukea jäsenvaltioiden ennaltaehkäisy, valmistautumis- ja interventiotoimenpiteitä
  • edistää nopeaa operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä.

EU voi myös toteuttaa pelastuspalvelutoimia kolmansissa maissa, erityisesti jäsenehdokasvaltioiden ja Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa.

Taustaa

EU kuuluu maailman johtaviin humanitaarisen avun antajiin. Vuodesta 1992 lähtien ECHOn johtamien operaatioiden kautta on voitu kanavoida apua kriisialueille yli 85 maassa.

Viimeisin päivitys 06.07.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun