RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO)

Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) (EN) (FR) Evropské komise odpovídá za poskytování pomoci obětem krizí nebo přírodních či humanitárních katastrof i mimo hranice Evropské unie (EU).

Od přijetí Lisabonské smlouvy Evropská unie v oblasti humanitární pomoci disponuje sdílenou derogační pravomocí, tedy že EU může vést operace a evropskou politiku souběžně s operacemi a politikami členských států. Komise zajišťuje správnou koordinaci akcí na evropské a vnitrostátní úrovni.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc je určena především rozvojovým zemím. Pomoc je poskytována prostřednictvím nástroje pro humanitární pomoc, kterým jsou financovány urgentní operace, mající za cíl zejména:

  • poskytovat obyvatelstvu podporu, pomoc a ochranu;
  • poskytovat potravinovou pomoc a pomoc uprchlíkům;
  • podporovat činnosti týkající se příprav na katastrofu a následné obnovy po jejím odeznění.

Tyto operace jsou vedeny se zřetelem k potřebám a zájmům obětí, v souladu s mezinárodním právem a zásadami nestrannosti, neutrality a nediskriminace vyjádřenými v Evropském konsensu o humanitární pomoci.

ECHO zasahuje společně s partnerskými organizacemi, které s Komisí podepsaly rámcovou dohodu o partnerství, jako jsou například specializované agentury Organizace spojených národů, Červený kříž a Červený půlměsíc a mnoho nevládních organizací.

Civilní ochrana

ECHO zasahuje rovněž v případě přírodních či humanitárních katastrof (zemětřesení, povodně, průmyslové havárie atd.) na území EU. Reaguje na žádosti o pomoc ze strany zasažených zemí, přičemž jeho činnost je zajišťována prostřednictvím finančního nástroje civilní ochrany.

Činnost EU spočívá v podporování spolupráce mezi vnitrostátními službami civilní ochrany, zejména za účelem:

  • doplnění a podpory činností členských států týkajících se prevence, připravenosti a intervence;
  • usnadnění rychlé operativní spolupráce mezi členskými státy.

Operace týkající se civilní ochrany může EU vést i ve třetích zemích, zejména pak v zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii a v středomořských partnerských zemích.

Kontext

EU je jedním z předních dárců humanitární pomoci na světě. Od roku 1992 byla prostřednictvím operací úřadu ECHO poskytnuta pomoc regionům procházejícím krizí ve více než 85 zemích světa.

 
Poslední aktualizace: 06.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky