RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strument ta’ għajnuna umanitarja

L-azzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea għandhom l-għan li jipprovdu għajnuna ta’ emerġenza lill-vittmi ta’ diżastri naturali, kunflitti jew ċirkostanzi straordinarji oħrajn simili.

ATT

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 dwar l-għajnuna umanitarja [Ara l-Atti li jemendaw].

SINTEŻI

Kuntest

Ir-Regolament jamministra l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet kollha ta’ għajnuna umanitarja tal-Unjoni lill-vittmi li ma jistgħux jingħataw għajnuna b'mod effiċjenti mill-awtoritajiet tagħhom stess. Dan huwa aspett importanti tar-relazzjonijiet esterni, u billi tiffoka fuq il-provvista ta’ oġġetti u ta’ servizzi, il-politika tfittex li tipprevjeni u ttaffi t-tbatija tal-bniedem. Biex titwettaq politika effettiva u komprensiva, ix-xogħol bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni huwa msaħħaħ minn kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Prinċipji tal-għajnuna umanitarja

L-għajnuna umanitarja, li bħala prijorità tiffoka fuq il-popolazzjonijiet tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, tinkludi mhux biss azzjonijiet ta’ sokkors immedjat iżda ukoll azzjonijiet ta’ prevenzjoni mid-diżastri u azzjonijiet ta’ rikostruzzjoni. Matul iż-żmien meħtieġ, dawn l-azzjonijiet jiffukaw fuq ħtiġijiet, għal għarrieda, ikkawżati minn diżastri naturali (bħal għarar u terremoti) jew ikkawżati mill-bniedem (bħal gwerer u kunflitti) kif ukoll minn ċirkostanzi straordinarji simili.

Attivitajiet inklużi taħt l-għajnuna umanitarja

Billi hija strument għal żmien qasir (massimu ta’ sitt xhur), l-għajnuna umanitarja għandha l-għan ewlieni li:

  • issalva l-ħajjiet fis-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u ta’ wara emerġenza;
  • tipprovdi assistenza u sokkors lill-popolazzjonijiet milquta minn kriżijiet aktar fit-tul li jkunu ġejjin b’mod partikolari mill-kunflitti jew mill-gwerer;
  • tiżviluppa, fuq żmien qasir u fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ wara l-emerġenza, ix-xogħlijiet ta’ rijabilitazzjoni u ta’ rikostruzzjoni, b’mod partikolari ta’ infrastruttura u ta’ tagħmir;
  • tiffaċċja l-konsegwenzi taċ-ċaqliq tal-popolazzjonijiet permezz ta’ azzjonijiet ta’ ripatrijazzjoni u ta’ għajnuna għas-sistemazzjoni mill-ġdid, jekk ikun meħtieġ;
  • tiggarantixxi tħejjija għar-riskji kkonċernati u tuża sistema adegwata ta’ twissija rapida u ta’ intervent.

Barra minn hekk, l-għajnuna tista’ tiffinanzja azzjonijiet li jirrigwardaw it-titjib tal-implimentazzjoni tagħha bħal studji preparatorji ta’ fattibbiltà, l-evalwazzjoni ta’ proġetti, it-tkabbir tal-għarfien dwar il-kwistjonijiet umanitarji, it-tisħiħ tal-koordinazzjoni bejn il-Komunità u l-Istati Membri.

Finanzjament

L-għajnuna umanitarja mhijiex rifondibbli. L-implimentazzjoni tagħha hija garantita minn finanzjament li jista’ jinkludi t-tqassim ta’ sokkors, l-ispejjeż marbuta mal-persunal estern, il-bini ta’ postijiet ta’ kenn, eċċ.

Implimentazzjoni

L-għajnuna umanitarja pprovduta mill-Unjoni tista’ tinbeda fuq talba tal-Kummissjoni, ta’ NGOs, ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali, ta’ Stat Membru jew tal-pajjiż benefiċjarju.

Il-Kummissjoni għandha tliet proċeduri distinti ta’ deċiżjoni:

  • il-proċedura ta’ delegazzjoni: bil-għan li żżid il-ħeffa tar-reazzjoni għal emerġenzi għal għal għarrieda, il-Kummissjoni ddelegat lid-Direttur tad-Direttorat Ġenerali għall-għajnuna umanitarja (ECHO) il-kompetenza għad-“deċiżjonijiet ta’ emerġenza primarja”, fil-kuntest ta’ ċerti limiti (ammont massimu ta’ 3 miljun euro, tul tal-azzjoni ta’ 3 xhur massimi);
  • il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni: il-Kummissarju inkarigat mill-għajnuna umanitarja għandu s-setgħa li jiddeċiedi dwar azzjonijiet ta’ emerġenza sa ammont ta’ 30 miljun euro u għal perijodu massimu ta’ 6 xhur kif ukoll dwar deċiżjonijiet “mhux urġenti” għal massimu ta’ 10 miljun euro. Dawn id-deċiżjonijiet huma soġġetti għal proċedura ta’ konsultazzjoni (Kabinett, Interservice). Id-deċiżjonijiet ta’ emerġenza li jaqbżu l-10 miljun euro u dawk mhux urġenti li jaqbżu ż-2 miljun euro jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Kumitat għall-Għajnuna Umanitarja;
  • il-proċedura bil-miktub: għall-proċeduri kollha li ma jaqgħux taħt il-proċedura ta’ delegazzjoni jew ta’ awtorizzazzjoni.

Il-Kummissjoni hija responsabbli ukoll mill-istruzzjoni, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet. Għal din il-ħidma, hija tkun megħjuna minn Kumitat ta’ rappreżentanti tal-Istati Membri, skont il-proċedura ta’ komitoloġija.

L-għajnuna tista’ tkun ipprovduta minn NGOs, minn korpi u organizzazzjonijiet internazzjonali, mill-Kummissjoni jew minn korpi speċjalizzati tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha rwol importanti billi tiżgura l-koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tagħha u dawk tal-Istati Membri, kif ukoll il-konsistenza tal-azzjonijiet tal-korpi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Evalwazzjoni

Biex tevalwa u tkun tista’ ttejjeb l-azzjonijiet f’dan il-qasam, il-Kummissjoni, tippreżenta, wara kull sena fiskali, rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ikun jinkludi sommarju tal-azzjonijiet iffinanzjati, tagħrif dwar l-atturi li jkunu kkontribwew għall-implimentazzjoni u sommarju tal-evalwazzjonijiet esterni li jkunu saru. Il-Kummissjoni ppubblikat ukoll fl-1999 evalwazzjoni tal-attivitajiet kollha mwettqa mill-1996 fil-qafas tar-Regolament.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħTerminu għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Regolament (KE) Nru 1257/96

5.7.1996

ĠU L 163, 2.7.1996

Att(i) li jemenda(w)Dħul fis-seħħTerminu għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Regolament (KE) Nru 1882/2003

20.11.2003

ĠU L 284, 31.10.2003

Regolament (KE) Nru 219/2009

20.04.2009

ĠU L 87, 31.03.2009

L-aħħar aġġornament: 04.06.2010
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna