RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Humanitárius segítségnyújtási eszköz

Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási műveleteinek célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a természeti katasztrófák, a harcok vagy más hasonló, rendkívüli körülmények áldozatainak.

JOGI AKTUS

A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról [Lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér

A rendelet az olyan áldozatok számára biztosított uniós humanitárius segélyműveletek irányításával foglalkozik, akiknek saját hatóságai képtelenek hatékony segítséget nyújtani. Ez a tevékenység a külkapcsolatok egyik jelentős eleme, és az áru- és szolgáltatásnyújtás révén a szakpolitika az emberi szenvedés megelőzésére és enyhítésére törekszik. Egy világszinten is hatékony politika érvényesítése érdekében a tagállamok és a Bizottság közötti munkát tovább erősíti a nem kormányzati és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés.

A humanitárius segítségnyújtás elvei

A humanitárius segítségnyújtás, amelynek elsődleges kedvezményezettjei a fejlődő országokban élők, az azonnali intézkedéseken túl magában foglalja a katasztrófamegelőzési és az újjáépítési műveleteket is. E műveletek célja, hogy – a szükséges időtartamban – kielégítsék a hirtelen bekövetkező természeti (például árvíz vagy földrengés) vagy ember által előidézett katasztrófák (háborúk és harcok), illetve hasonló rendkívüli helyzetek által okozott azonnali szükségleteket.

A humanitárius segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek

Mivel a humanitárius segítségnyújtás rövid távú (legfeljebb hat hónapra szóló) eszköz, elsősorban az alábbiakra irányul:

  • az emberi élet megmentése válságos helyzetek és azok utóhatásai idején;
  • segítségnyújtás és támogatás biztosítása a hosszabb távú, különösen harcok vagy háborúk kitöréséből származó válságok által érintett személyek számára;
  • a válsághelyzetek utóhatásai idején rövid távú rehabilitációs és újjáépítési munkálatok kivitelezése, különös figyelemmel az infrastruktúrára és felszerelésekre;
  • a lakossági mozgások következményeinek kezelése a visszatelepülést és adott esetben az újbóli letelepedést segítő tevékenységek révén;
  • az érintett kockázatokra való felkészültség biztosítása, valamint megfelelő, korai előrejelző és elhárítási rendszer használata.

Ezenfelül a segély felhasználható a végrehajtásának javítását célzó műveletekre, úgymint előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok, a projektek ellenőrzése, a humanitárius kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint az Unió és a tagállamok közötti koordináció megerősítése.

Finanszírozás

A humanitárius segély nem visszatérítendő támogatás, amely felhasználható a segélyszállítmányok elosztására, a külső személyzettel kapcsolatos költségek fedezésére, menedékhely építésére stb.

Végrehajtás

Az Unió által finanszírozott humanitárius segélyeket a Bizottság, valamely nem kormányzati vagy nemzetközi szervezet, a tagállamok vagy a kedvezményezett ország kezdeményezésére lehet végrehajtani.

A Bizottság három különböző döntéshozatali eljárás közül választhat:

  • hatáskör-átruházási eljárás: a hirtelen bekövetkező válsághelyzetekkel szembeni gyorsabb fellépés érdekében a Bizottság korlátozott feltételekkel (legfeljebb 3 millió EUR összegig és három hónapig tartó intézkedések esetében) a „kiemelt sürgősségű határozatok” tekintetében az őt megillető hatásköröket átruházta a Humanitárius Segélyek Főigazgatóságának (ECHO) igazgatójára;
  • felhatalmazási eljárás: a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos vészhelyzeti műveletek esetén legfeljebb 30 millió EUR összegig és hat hónapos időszakra vonatkozóan, nem vészhelyzeti döntések esetében pedig legfeljebb 10 millió EUR összegig jogosult határozatot hozni. E határozatokról (kormányzati, illetve szolgálatok közötti) konzultációs eljárást kell folytatni. A 10 millió EUR-t meghaladó összegre vonatkozó vészhelyzeti, illetve 2 millió EUR-t meghaladó összegre vonatkozó nem vészhelyzeti határozatokat a Humanitárius Segélyek Bizottságának jóvá kell hagynia;
  • írásbeli eljárás: minden, a hatáskör-átruházási eljárás, illetve a felhatalmazási eljárás hatálya alá nem sorolható döntés esetében.

Szintén a Bizottság feladata, hogy e műveleteket megvizsgálja, irányítsa, ellenőrizze és értékelje. Munkáját a komitológiai eljárással összhangban egy, a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti.

A segítségnyújtást nem kormányzati szervezetek, nemzetközi intézmények és szervezetek, a Bizottság, valamint a tagállamok szakosodott intézményei biztosíthatják. A Bizottság jelentős szerepet tölt be azáltal, hogy gondoskodik az általa és a tagállamok által végzett műveletek összehangolásáról, valamint a nemzetközi intézmények és szervezetek intézkedéseinek egységességéről.

Értékelés

Az e területen hozott intézkedései javítása érdekében a Bizottság minden költségvetési év végén éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés tartalmazza a finanszírozott műveletek összefoglalóját, a végrehajtásban részt vevőkre vonatkozó információkat és az elvégzett külső értékelések áttekintését. A Bizottság emellett 1999-ben átfogó értékelést tett közzé az 1996 óta a rendelet alapján végzett valamennyi tevékenységről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1257/96/EK rendelet

1996.7.5.

HL L 163., 1996.7.2.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

Utolsó frissítés: 04.06.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére