RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd

EU är världens ledande givare av humanitärt bistånd. Biståndet ges i form av finansiering, varor, tjänster eller tekniskt bistånd. Avsikten är att det ska bidra till beredskapen inför och hanteringen av kriser som drabbar befolkningsgrupper utanför EU, vare sig det handlar om naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor eller strukturella kriser. EU:s insatser bygger på de grundläggande humanitära principerna om medmänsklighet, neutralitet, opartiskhet och oberoende och inbegriper tre instrument: katastrofbistånd, livsmedelsbistånd och bistånd till flyktingar och fördrivna personer. Insatserna samordnas av generaldirektoratet för humanitärt bistånd ECHO, som samarbetar nära med de partner som genomför biståndet på fältet, särskilt FN och icke-statliga organisationer.

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Humanitärt bistånd.
  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) (EN) (FR).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början