RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc

Európska únia je najaktívnejším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete. Prostredníctvom finančnej i materiálnej pomoci, služieb a technickej pomoci sa usiluje pripraviť ľudí na krízové situácie a rýchlo konať v prípadoch, ktoré vážne ovplyvňujú život ľudí mimo Únie, či už ide o prírodné katastrofy, katastrofy spôsobené ľudskou aktivitou alebo štrukturálne krízy.
Činnosť Únie vychádza zo základných humanitárnych princípov ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a obsahuje tri nástroje: núdzovú pomoc, potravinovú pomoc a pomoc určenú utečencom a vysídleným osobám Túto činnosť koordinuje úrad ECHO, ktorý úzko spolupracuje s partnermi poskytujúcimi pomoc priamo na mieste činu, predovšetkým so Spojenými národmi a mimovládnymi organizáciami.

Pozrite tiež:

  • Prehľady Európskej únie: Humanitárna pomoc
  • Ďalšie informácie: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (EN) (FR) (ECHO)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok