RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna

Unia Europejska jest czołowym na świecie dostawcą pomocy humanitarnej. Pomoc ta, w postaci finansowania, dostaw towarów i usług lub pomocy technicznej, ma na celu wsparcie przygotowań oraz pilnego zarządzania kryzysami, mającymi poważny wpływ na ludność spoza Unii, czy też klęskami żywiołowymi, katastrofami spowodowanymi działalnością człowieka, a także kryzysami strukturalnymi.
Działania Unii opierają się na fundamentalnych zasadach humanitarnych, takich jak człowieczeństwo, neutralność, bezstronność i niezależność, i obejmują trzy instrumenty: pomoc w nagłych wypadkach, pomoc żywnościowa oraz pomoc świadczona uchodźcom i osobom wysiedlonym. Działania te koordynuje agencja ECHO, która ściśle współpracuje z partnerami świadczącymi pomoc w terenie, zwłaszcza z ONZ oraz organizacjami pozarządowymi.

Zobacz także

  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Pomoc humanitarna
  • Więcej informacji: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony