RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Humanitaire hulp

Humanitaire hulp

De Europese Unie is de belangrijkste verstrekker van humanitaire hulp in de wereld. Deze hulp, in de vorm van geld, goederen, diensten of technische bijstand, is bedoeld om de bevolking buiten de EU te helpen zich voor te bereiden op ernstige crisissituaties en onmiddellijk actie te ondernemen in dergelijke situaties, of het nu gaat om natuurrampen, door de mens veroorzaakte conflicten of structurele crises.
Het beleid van de Unie is gebaseerd op de humanitaire grondbeginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, en omvat drie instrumenten: noodhulp, voedselhulp en hulp aan vluchtelingen en ontheemden. De dienst ECHO coördineert dit beleid en werkt nauw samen met partners die de hulp ter plaatse uitvoeren, in het bijzonder de Verenigde Naties en niet-gouvernementele organisaties.

Zie ook

  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Humanitaire hulp.
  • Aanvullende informatie op de website van Directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) (EN) (FR) van de Europese Commissie.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven