RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Хуманитарна помощ

Хуманитарна помощ

Европейският съюз е водещият световен доставчик на хуманитарна помощ. Тази помощ, която приема формата на финансиране, осигуряване на стоки или услуги или техническо съдействие, цели да помогне за подготовката и спешното справяне с кризите, които сериозно засягат населението извън Съюза, независимо дали това са природни бедствия, бедствия, причинени от човешка дейност или структурни кризи.
Действията на Съюза се базират на фундаменталните хуманитарни принципи за хуманност, неутралитет, безпристрастност и независимост и обхващат три инструмента: спешна помощ, помощ с храна и помощ за бежанци и интернирани лица. Генералната дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита” (ЕСНО) координира тези действия и си сътрудничи тясно с партньори, които изпълняват помощта по суша, в частност Организацията на Обединените нации и неправителствени организации.

Вижте още

  • Обзорни доклади на Европейския съюз: Хуманитарна помощ
  • Допълнителна информация: от Генерална дирекция „генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO)” (EN) (FR) (ЕСНО) на Европейската комисия
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата