RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Consensul european privind ajutorul umanitar

Instituţiile Uniunii Europene (UE) şi statele membre se angajează să îşi coordoneze acţiunile de ajutor umanitar pe baza unor principii comune. Consensul european privind ajutorul umanitar reprezintă, în fapt, un cadru strategic adoptat în urma analizei operaţiunilor desfăşurate şi a consultării părţilor implicate.

ACT

Declaraţie comună a Consiliului şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European şi a Comisiei Europene – Consensul european privind ajutorul umanitar [Jurnalul Oficial C 25 din 30.1.2008].

SINTEZĂ

Consensul european ghidează acţiunile Uniunii Europene (UE) şi ale statelor membre în vederea îmbunătăţirii eficacităţii operaţiunilor de acordare de ajutor umanitar.

Ajutorul umanitar este menit să protejeze vieţi şi să aline suferinţele oamenilor în situaţiile de criză provocate de acţiunile umane şi de dezastrele naturale. Astfel, acţiunile UE sunt menite să sprijine guvernele şi actorii locali în cadrul operaţiunilor de urgenţă pentru:

 • a acorda asistenţă, a ajuta şi a proteja populaţia în situaţiile de criză sau imediat după;
 • a asigura libera circulaţie a ajutorului şi accesul la populaţia vulnerabilă.

UE furnizează cea mai mare parte a ajutorului umanitar public la nivel internaţional, cumulând ajutorul european şi ajutorul bilateral acordat de statele membre. Ajutorul umanitar este o competenţă partajată * a UE, pusă în practică în coordonare cu actorii umanitari internaţionali şi locali.

Principii comune ale ajutorului umanitar

Ajutorul umanitar se bazează pe principiile umanitare fundamentale ale umanităţii *, neutralităţii *, imparţialităţii * şi independenţei *. UE se conformează, de asemenea, principiilor de drept internaţional, îndeosebi prin adoptarea orientărilor privind promovarea respectării dreptului internaţional umanitar.

În plus, deşi modalităţile de acţiune pot varia de la un stat membru la altul, donatorii europeni respectă principiile şi bunele practici de acordare a ajutorului umanitar, în special în contextul iniţiativei internaţionale „Principiile şi bunele practici privind acţiunile umanitare” (EN).

Acţiunile umanitare trebuie să se desfăşoare în strânsă coordonare cu celelalte politici, astfel încât să fie adaptate fiecărei situaţii şi să contribuie la obiectivele de dezvoltare pe termen lung. În sfârşit, acţiunile umanitare trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi să ţină seama de diversitatea nevoilor populaţiei.

Cadrul european pentru acordarea ajutorului umanitar

Operaţiunile de acordare a ajutorului trebuie să se desfăşoare:

 • într-un cadru de coordonare, coerenţă şi complementaritate între actorii implicaţi, pentru a face schimb de informaţii şi de expertiză şi pentru a elabora strategii de intervenţie şi evaluări, inclusiv la scară internaţională, sub coordonarea Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • în mod adecvat şi eficient; în fapt, trebuie să se definească criterii de intervenţie în funcţie de situaţie, de necesităţi şi de gradul de vulnerabilitate al populaţiei;
 • pe baza unor principii de calitate, eficienţă şi responsabilitate publică a furnizorilor de ajutor;
 • prin îmbunătăţirea capacităţii de reacţie rapidă, în primul rând prin evaluarea capacităţilor existente (logistică, transport, comunicaţii etc.) şi în coordonare cu actorii implicaţi.

Operaţiunile umanitare trebuie să se bazeze pe parteneriate diverse şi de calitate, care să includă actorii locali şi din teren aparţinând societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale abilitate. Operaţiunile pot presupune, de asemenea, intervenţii cu mijloace militare şi de protecţie civilă, în conformitate cu principiile privind coordonarea şi utilizarea resurselor (EN) (FR).

Acţiunea internaţională

UE contribuie la dezvoltarea capacităţii colective mondiale de reacţie la crize. În acest sens, UE se angajează să promoveze reforma sistemului umanitar internaţional sub coordonarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în cooperare cu ceilalţi actori şi donatori umanitari.

De asemenea, având în vedere nevoia crescândă de ajutor umanitar, este esenţial să se sporească şi să se diversifice finanţarea, în paralel cu predictibilitatea, flexibilitatea şi coordonarea strategică a acesteia.

Strategia pe termen lung

În paralel cu operaţiunile de urgenţă iniţiate în cazul apariţiei unei crize, UE se angajează să acţioneze pentru:

 • a reduce riscurile şi a pregăti populaţia în faţa dezastrelor naturale, atât la nivel local, naţional şi regional, cât şi prin acţiuni la nivel internaţional bazate pe Cadrul de acţiune de la Hyogo (EN);
 • a sprijini tranziţia, redresarea rapidă şi dezvoltarea, în special prin consolidarea legăturii între ajutor, reabilitare şi dezvoltare (LARD).
Termeni-cheie ai actului
 • Competenţă partajată: în domeniile cooperării şi ajutorului umanitar, UE dispune de competenţă pentru a desfăşura acţiuni şi o politică comună, însă fără ca exercitarea acestei competenţe să împiedice statele membre să îşi exercite propriile competenţe.
 • Umanitate: orice persoană trebuie să beneficieze de un tratament uman în orice situaţie, în special persoanele cele mai vulnerabile.
 • Neutralitate: în cazul unui conflict armat sau al unui diferend, ajutorul nu trebuie să favorizeze o anumită parte a populaţiei.
 • Imparţialitate: ajutorul umanitar trebuie oferit numai în funcţie de necesităţile populaţiei, fără a se face discriminare între persoane.
 • Independenţă: ajutorul nu trebuie să urmărească nicio finalitate politică, economică, militară sau de altă natură, unicul obiectiv fiind alinarea şi prevenirea suferinţei populaţiei.
Ultima actualizare: 16.05.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii