RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus

Az uniós intézmények és a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a humanitárius segítségnyújtási beavatkozásuk során közös elvek alapján hangolják össze tevékenységüket. A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus az elvégzett műveletek elemzését és az érintett felekkel folytatott konzultációt követően elfogadott stratégiai keret.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által elfogadott együttes nyilatkozat [Hivatalos Lap C 25., 2008.1.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai konszenzus a humanitárius segítségnyújtási műveletek hatékonyságának javítása érdekében meghatározza az Európai Unió és tagállamai tevékenységeinek irányvonalát.

A humanitárius segítségnyújtás célja az életek megóvása és az emberi szenvedés enyhítése az emberi tevékenység és természeti katasztrófa okozta válság esetén. Az Unió tehát a kormányokat és a helyi szereplőket támogatja az alábbiakat célzó sürgősségi műveletek keretében:

 • a lakosság támogatása, mentése és védelme válságok során vagy azok utóhatásai esetén;
 • az akadálymentes segítségnyújtás és a kiszolgáltatott lakossághoz való eljutás biztosítása.

Az Unió nyújtja a legnagyobb arányú hivatalos nemzetközi humanitárius segítséget – azáltal, hogy ötvözi az európai segítségnyújtást és a tagállamok kétoldalú segítségnyújtását. A humanitárius segítségnyújtás az Unió megosztott hatáskörébe * tartozik, amelyet a nemzetközi és a helyi humanitárius szereplőkkel összehangolva gyakorol.

A humanitárius segítségnyújtás közös elvei

A humanitárius segítségnyújtás az emberiesség *, a semlegesség *, a pártatlanság * és a függetlenség *alapvető humanitárius elvein alapul. Az Unió betartja a nemzetközi jogelveket is, különösen azáltal, hogy a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló iránymutatásokat fogadott el.

Ráadásul, ha a tagállamok eltérő feltételek mellett lépnek fel, az európai segélyezők tiszteletben tartják a humanitárius segélyezés alapelveit és helyes gyakorlatát, többek között a „humanitárius segélyezés helyes gyakorlatának alapelvei” (EN) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében.

A humanitárius tevékenységeket más szakpolitikákkal összehangolva kell folytatni a különböző helyzetekhez való alkalmazkodás és a hosszú távú fejlesztési célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében. A humanitárius tevékenységeknek végezetül tiszteletben kell tartaniuk a nemek közötti egyenlőség elvét és a lakossági szükségletek sokféleségét.

A humanitárius segítségnyújtás európai kerete

A segítségnyújtási műveleteket:

 • az érintett szereplők közötti koordináció, összhang és kiegészítő jelleg mellett kell lebonyolítani az információk és a szakértelem, a beavatkozási és az értékelési stratégiák megosztása érdekében, többek között nemzetközi szinten, az ENSZ általi koordináció keretében;
 • megfelelően és hatékonyan kell lebonyolítani, ugyanis beavatkozási kritériumokat kell meghatározni a helyzetektől, a lakosság szükségleteitől és kiszolgáltatottságának mértékétől függően;
 • a minőség, a hatékonyság és a finanszírozást nyújtók nyilvános elszámoltathatóságának elvére kell alapozni;
 • a gyors reagálásra való képesség javításával kell lebonyolítani, elsősorban a meglévő (logisztikai, szállítási, hírközlési stb.) kapacitások értékelésével, valamint az érintett szereplőkkel folytatott koordináció keretében.

A humanitárius műveletek különböző területekre szakosodott és színvonalas partnerségekre épülnek, amelyekben a civil társadalmat és felhatalmazott nemzetközi szervezeteket képviselő helyi és helyszíni szereplők vesznek részt. A műveletek során katonai és polgári védelmi eszközök is bevethetők, az erőforrások koordinációjára és felhasználására vonatkozó elvekkel (EN) (FR) összhangban.

Nemzetközi fellépés

Az Unió támogatja válságokra történő, kollektív, világméretű reagálási képesség kialakítását. Ehhez kötelezettséget vállal arra, hogy az ENSZ irányítása alatt, továbbá más humanitárius szereplőkkel és segélyezőkkel együttműködve előmozdítsa a nemzetközi humanitárius rendszer reformját.

Tekintettel továbbá a humanitárius segítségnyújtás iránti növekvő igényre, a finanszírozás növelése és diverzifikálása, kiszámíthatóbbá és rugalmasabbá tétele, valamint stratégiai koordinálása elengedhetetlen.

Hosszú távú stratégia

A válság bekövetkezésekor indított sürgősségi műveletekkel párhuzamosan az Unió a következők mellett kötelezi el magát:

Kulcsfogalmak
 • Megosztott hatáskör: az együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás területén az Unió hatáskörrel rendelkezik arra, hogy úgy bonyolítson fellépéseket és közös politikát, hogy e hatáskör gyakorlása ne járhasson olyan hatással, hogy megakadályozza a tagállamokat a saját hatáskörük gyakorlásában.
 • Emberiesség: bárkinek – különösen a leggyengébbeknek – joga van ahhoz, hogy bármilyen körülmények között humánusan bánjanak vele.
 • Semlegesség: fegyveres konfliktus vagy nézeteltérés esetén a segítségnyújtás a lakosság egyik részét sem részesítheti előnyben.
 • Pártatlanság: segítség kizárólag a lakosság szükségletei alapján nyújtható, a személyek közötti megkülönböztetés nélkül.
 • Függetlenség: a segítségnyújtás politikai, gazdasági, katonai vagy egyéb célkitűzésektől független, és kizárólag a lakosság szenvedésének enyhítésére és megelőzésére irányul.
Utolsó frissítés: 16.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére