RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A katasztrófákra adott válasz erősítése

Az Európai Uniónak új stratégiát kell alkalmaznia a természeti vagy ember okozta katasztrófák kezelése terén. E stratégiának lehetővé kell tennie az intézkedések összehangolásának és a meglévő eszközök felhasználásának javítását.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2010. október 26.) – A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepe (EGT-vonatkozású szöveg) [COM(2010) 600 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság egy sor javaslatot tesz közzé a természeti vagy ember okozta katasztrófákkal szembeni európai uniós reagálási képesség megerősítése érdekében. Az Unió mind az uniós tagállamokban, mind pedig világszerte segítséget nyújt az ottani területeket sújtó katasztrófák áldozatainak.

Az új stratégia célja ennélfogva a polgári védelemmel és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos készségek és erőforrások igénybevételének felgyorsítása.

E javaslatok a Lisszaboni Szerződés két új rendelkezésén alapulnak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 196. cikkén, amely lehetővé teszi az Unió számára a katasztrófákkal kapcsolatos európai koordináció javítását, valamint az EUMSZ 122. cikkén, amely szolidaritási pénzügyi támogatási eszköz létrehozását írja elő.

Összehangolt fellépés

Az új stratégia lényege a humanitárius segítségnyújtási és a polgári védelmi szolgáltatások összevonása. Ezzel összefüggésben új Vészhelyzeti Reagálási Központot kell létrehozni a Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságán belül (EN). A Központnak az uniós országok polgári védelemért és humanitárius segítségnyújtásért felelős hatóságaival összeköttetésben, illetve harmadik országokban történő beavatkozás esetén az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) (DE) (EN) (FR) és az uniós küldöttségekkel összehangoltan kell fellépnie.

A Bizottság ezenfelül támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ) különösen információcsere formájában megvalósított hatékonyabb koordinációt. A minőségi információcserét a több szinten – egészen a helyi szintig – létrehozott fókuszpontok, az online kommunikációs eszközök, például a CECIS rendszer és a valós idejű információtovábbítás révén kell biztosítani.

A fellépés hatékonysága

A stratégia egyik célja, hogy az alábbiak segítségével javítsa az intézkedések hatékonyságát:

  • tervezés és az erőforrások és a kapacitások előzetes feltérképezése az azonnali beavatkozás biztosítása érdekében;
  • a segítségnyújtáshoz szükséges eszközök előzetes elhelyezése nemzetközi logisztikai hálózat létrehozásával, maximálisan igénybe véve a helyi erőforrásokat;
  • a szükségletek felmérése a katasztrófakár-enyhítés szakaszában, majd a helyreállítási műveletekre való felkészülés során;
  • a logisztikai műveletek hatékonyságának és költséghatékonyságának javítása az európai szintű koordinációs csoportok segítségével;
  • a szállítási műveletek összehangolása a magánszektor és a katonai szféra, valamint a nemzetközi szervezetek bevonásával, továbbá az európai társfinanszírozási lehetőségek bővítésével;
  • katonai eszközök igénybevétele, többek között az intézkedések Bizottságon belüli összehangolása révén.

A Bizottság ezenfelül az európai válasz közismertté tételének javítását javasolja, új kommunikációs stratégia alkalmazásával.

Utolsó frissítés: 09.02.2011

Lásd még

  • Európai Bizottság, Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére