RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Respekten för de mänskliga rättigheterna, värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, och rättstaten är värden som delas av alla medlemsstater i Europeiska unionen. De präglar också EU:s agerande både inom och utanför unionens gränser. EU:s insatser på det här området grundar sig på fördraget om Europeiska unionen. I den tillhörande stadgan om de grundläggande rättigheterna anges vidare de grundläggande rättigheter som är tillämpliga på EU-nivå.


  • Stadgan om de grundläggande rättigheterna, Värdighet, Frihet, Jämlikhet, Solidaritet, Medborgarnas rättigheter, Rättvisa
  • Mänskliga rättigheter i länder utanför EU
    Europeiskt instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, Förbindelser med tredjeländer, Rapporter, Aspekter utifrån olika ämnesområden

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Mänskliga rättigheter
  • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättvisa och för det Europeiskt instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början