RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Človekove pravice

Človekove pravice

Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva je skupaj z načeli svobode, demokracije, enakosti in pravne države vrednota, ki je skupna vsem državam članicam Evropske unije (EU). Usmerjajo tudi ukrepe Unije tako znotraj kot zunaj njenih meja. Evropsko ukrepanje na tem področju temelji na Pogodbi o Evropski uniji. Listina o temeljnih pravicah kot priloga k Pogodbam natančneje opredeljuje temeljne pravice, ki veljajo na ravni Unije.


  • Listina o temeljnih pravicah, Dostojanstvo, Svoboda, Enakost, Solidarnost, Pravice državljanov, Pravica
  • Človekove pravice v tretjih državah
    Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, Odnosi s tretjimi državami, Poročila, Sektorski vidiki

Glejte tudi

  • Pregledi Evropske unije: Človekove pravice
  • Spletišče Generalnega direktorata za pravosodje in Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EN) (FR) Evropske komisije
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh