RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ľudské práva

Ľudské práva

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie (EÚ). Takisto usmerňujú činnosť Únie v rámci jej hraníc aj mimo nich. Európska činnosť v tejto oblasti je založená na Zmluve o Európskej únii. V prílohe k zmluvám Charta základných práv ďalej vymedzuje základné práva, ktoré sú platné na úrovni Únie.


  • Charta základných práv, Dôstojnosť, Sloboda, Rovnosť, Solidarita, Práva občanov, Spravodlivosť
  • Ľudské práva v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ
    Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, vzťahy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, Správy, Odvetvové aspekty

Pozrite tiež:

  • Prehľady Európskej únie: Ľudské práva
  • Webové stránky Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EN) (FR) Európskej komisie
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok