RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prawa człowieka

Prawa człowieka

Poszanowanie praw i godności człowieka, wraz z zasadami wolności, demokracji, równości oraz praworządności, to wartości wspólne wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE). Wyznaczają one także kierunek działań Unii zarówno w jej granicach, jak i poza nimi. Działania Unii w tym obszarze oparte są na Traktacie o Unii Europejskiej. Dołączona do traktatów karta praw podstawowych określa szerzej prawa podstawowe obowiązujące na szczeblu Unii.

Zobacz także

  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Prawa człowieka
  • Strony internetowe Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości oraz Europejskiego instrumentu Komisji Europejskiej na rzecz demokracji i praw człowieka. (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony