RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mensenrechten

Mensenrechten

De eerbiediging van de mensenrechten, de menselijke waardigheid en de beginselen van vrijheid, democratie en de rechtsstaat zijn gemeenschappelijke waarden van alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze waarden zijn eveneens bepalend voor het beleid van de Unie, zowel binnen als buiten haar grondgebied. Het Europees beleid op dit terrein is gebaseerd op het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het Handvest van de grondrechten, dat als bijlage bij de verdragen is opgenomen, bevat een nadere omschrijving van de fundamentele rechten die op EU-niveau van toepassing zijn.

Zie ook

  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Mensenrechten
  • De website van Directoraat Generaal Justitie en het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EN) van de Europese Commissie
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven