RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inimõigused

Inimõigused

Inimõiguste ja inimväärikuse austamine ning vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja õigusriigi põhimõtted on kõigi Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ühised väärtused. Liit juhindub neist oma tegevuses nii oma territooriumil kui ka väljaspool. Euroopa selle valdkonnaga seotud tegevus tugineb Euroopa Liidu lepingule. Asutamislepingutele lisatud põhiõiguste hartas on täpsemalt määratletud Euroopa Liidu tasandil rakendatavad põhiõigused.

Vt ka:

  • Ülevaated Euroopa Liidu tegevusest: Inimõigused
  • Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EN) (FR) veebisaidid
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles