RSS
Alfabetisk indeks

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Respekt for menneskerettigheder og værdighed samt principperne om frihed, demokrati og retsstaten er værdier, som alle Den Europæiske Unions (EU’s) medlemsstater er fælles om. Disse værdier styrer også Unionens aktiviteter båden inden og uden for dens grænser. EU's initiativer på dette område bygger på traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union. Som bilag til traktaterne fastlægger charteret om grundlæggende rettigheder yderligere de grundlæggende rettigheder på Unionsplan.

Se endvidere

  • Oversigter over den Europæiske Union: Menneskerettigheder
  • Hjemmesiderne for Den Europæiske Kommissions Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed (EN), og for Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top