RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lidská práva

Lidská práva

Hodnoty jako dodržování lidských práv a respektování lidské důstojnosti, spolu se zásadami svobody, demokracie, rovnosti a právního státu jsou společné všem členským státům Evropské unie (EU). Jimi se také řídí činnost Unie jak uvnitř, tak vně jejích hranic. Evropské činnosti v této oblasti se zakládají na Smlouvě o Evropské unii. Listina základních práv dále definuje základní práva uplatnitelná na úrovni Unie.

Viz také

  • Přehledy Evropské unie: Lidská práva
  • Internetové stránky Generálního ředitelství Evroposké komise pro spravedlnost a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EN) (FR) Evropské komise
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky