RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Човешки права

Човешки права

Зачитането на човешките права и достойнството, наред с принципите за свобода, демокрация, равенство и законност са ценности, общи за всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС). Те също така направляват действията на Съюза вътре и извън неговите граници. Европейските действия в тази област се базират на Договора за Европейския съюз. Анексирана към Договорите, Хартата за основните права дефинира допълнително основните права, приложими на равнището на Съюза.

Вижте още

  • Обзорни доклади на Европейския съюз: Човешки права
  • Уебсайтовете на Генерална дирекция „Правосъдие“ и на „Европейския инструмент за демокрация и човешки права“ (EN) (FR) на Европейската комисия
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата