RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská síť kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium a zločiny proti lidskosti

Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit v zemích Evropské unie (EU) síť kontaktních míst s cílem zlepšit spolupráci v boji proti genocidiu, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům.

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/494/SVV ze dne 13. června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny

PŘEHLED

Všechny země Evropské unie (EU) ratifikovaly Římský statut ze dne 17. července 1998, kterým byl vytvořen Mezinárodní trestní soud (MTS). Tento soud se má zabývat případy zahrnujícími genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. MTS nicméně doplňuje vnitrostátní systémy trestního práva. Vyšetřování a trestní stíhání genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů zůstává v pravomoci vnitrostátních orgánů. EU proto vyzývá k užší spolupráci mezi příslušnými orgány pro zajištění toho, aby boj proti těmto zločinům byl úspěšný.

Národní kontaktní místa

Každá země EU musí určit národní kontaktní místo pro výměnu informací o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Údaje o každém kontaktním místě musí být odeslány generálnímu sekretariátu Rady, který je předá ostatním zemím EU.

Na požádání si kontaktní místa musí vzájemně poskytovat informace o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Tyto informace si mohou vyměňovat také bez požádání. Kontaktní místa jsou kromě toho zodpovědná za usnadňování spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Rada každý rok stručně informuje Evropský parlament o činnostech sítě kontaktních míst.

Toto rozhodnutí se nedotýká smluv či dohod mezi soudními orgány o vzájemné pomoci v trestních věcech.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2002/494/SVV

13. 6. 2002

-

Úř. věst. L 167

ze dne 26. 6. 2002

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (Úř. věst. L 118 ze dne 14.5.2003).

Poslední aktualizace: 27.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky