RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze (2007–2013)

Ez a rendelet létrehozza a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, amely támogatást nyújt a demokrácia és a jogállamiság megerősítéséhez és fejlesztéséhez, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásához.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egy olyan finanszírozási eszközt hoz létre, amelynek célja a demokrácia és az emberi jogok harmadik országokban történő érvényesítése, és amely felváltja a korábbi, a demokráciára és az emberi jogokra irányuló európai kezdeményezést.

Az eszköz jellege

Az eszköz keretében nyújtott támogatás céljai a következők:

 • az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése azokban az országokban és régiókban, ahol ezek a leginkább veszélyeztetettek;
 • a civil társadalom támogatása az emberi jogok és a demokrácia elősegítésében betöltött szerepe, a különböző érdekek békés összeegyeztetését célzó tevékenysége, képviseleti minősége és politikai szerepvállalása tekintetében;
 • a közösségi iránymutatások hatálya alá tartozó területeken az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatban végzett tevékenységek támogatása;
 • az emberi jogok védelmére, az igazságszolgáltatásra, a jogállamiságra és a demokrácia előmozdítására vonatkozó nemzetközi és regionális keret erősítése;
 • a demokratikus választási folyamatokba vetett bizalom kiépítése megbízhatóságuk és átláthatóságuk megerősítésével, többek között a választások megfigyelése útján.

E célok elérése érdekében a közösségi támogatás az alábbi intézkedésekre irányul:

 • a részvételen alapuló képviseleti demokrácia és a demokratizálódási folyamatok előmozdítása a civil társadalmi szervezeteken keresztül (többek között: az egyesülési és gyülekezési szabadság, a lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadság elősegítése; a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése; a politikai pluralizmus és a parlamenti demokrácia előmozdítása; a férfiak és nők egyenlő részvételének támogatása a társadalmi, gazdasági és politikai életben; a csoportérdekek békés összeegyeztetésének megkönnyítését célzó intézkedések támogatása);
 • az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és egyéb nemzetközi aktusokban meghatározott emberi jogok és az alapvető szabadságok védelme.

A koherens és hatékony támogatás biztosítása érdekében a Bizottság gondoskodik a saját, valamint a tagállamok tevékenységei szoros összehangolásáról. Ezenkívül az e rendelet szerinti támogatás összefügg a fejlesztési együttműködésre vonatkozó közösségi politikával és az Európai Unió teljes kül- és biztonságpolitikájával. A támogatás kiegészíti továbbá a külső támogatásokra fenntartott közösségi eszközök, illetve az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal (AKCS) kötött partnerségi megállapodások keretében nyújtott támogatásokat.

Irányítás és végrehajtás

Az e rendelet szerinti támogatást a következőkön keresztül kell végrehajtani:

 • stratégiai dokumentumok, amelyek a Közösség prioritásait, a nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek tevékenységeit határozzák meg;
 • a stratégiai dokumentumokon és azok esetleges módosításain alapuló éves cselekvési programok;
 • a stratégiai dokumentumokban nem szereplő, a Bizottság által adott esetben elfogadott egyedi intézkedések;
 • ad hoc intézkedések, amelyek révén a Bizottság kisebb összegű támogatásokat nyújthat az emberi jogok védelme érdekében végzett sürgős tevékenységek költségeinek fedezésére.

Az alábbi személyek jogosultak támogatásra:

 • civil társadalmi szervezetek;
 • az állami és magánszektorba tartozó nonprofit szervezetek;
 • nemzeti, regionális és nemzetközi parlamentáris testületek, amennyiben a javasolt intézkedést a külső támogatásokhoz fenntartott kapcsolódó közösségi eszközök keretében nem lehet finanszírozni;
 • nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek;
 • természetes személyek, amennyiben a részvételük szükséges a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének létrehozásáról szóló rendelet célkitűzéseinek eléréséhez.

Kivételes esetben egyéb szervezetek vagy személyek is támogathatók, amennyiben ez e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

Az eszköz keretében nyújtott támogatás az alábbi formákban valósulhat meg:

 • programok és projektek;
 • a nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek által benyújtott projektek finanszírozásához nyújtott támogatások;
 • az emberi jogok védelmezőinek nyújtott kisebb támogatások;
 • az ENSZ emberi jogi főbiztosi hivatala, valamint az Emberi Jogokkal és Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ (EIUC) működési költségeinek támogatása;
 • nemzetközi alapokhoz való hozzájárulás;
 • az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek nyújtott források;
 • közbeszerzés.

A közbeszerzési eljárásokban vagy támogatási szerződések odaítélésében való részvétel nyitva áll többek között minden olyan természetes vagy jogi személy előtt, aki vagy amely a Közösség valamely tagállamának, valamely csatlakozó vagy hivatalos tagjelölt országnak, az Európai Gazdasági Térség tagállamának vagy valamely fejlődő országnak (az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (EN) (FR) meghatározása szerint) állampolgára, ott honos, vagy ott letelepedettnek minősül, továbbá a nemzetközi szervezetek előtt is.

A Bizottságot egy, a demokráciával és az emberi jogokkal foglalkozó bizottság segíti.

A Bizottság éves jelentésében beszámol az e rendelet keretében nyújtott támogatási intézkedések végrehajtása tekintetében elért fejlődésről.

A programhoz biztosított költségvetés összege 1,104 milliárd EUR a 2007–2013 közötti időszakra.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés – Érvényesség Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2006.12.30–2013.12.31.

HL L 386., 2006.12.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (2009. április 21.) [COM(2009) 194 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Javítani kell a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze által finanszírozott programok és projektek megfelelő végrehajtását. Ennek megfelelően a Parlament és a Tanács a kedvezményezett országokban fizetendő adókkal, vámokkal és illetékekkel kapcsolatos költségek tekintetében a támogathatósági feltételek lazítását javasolja. Nem minden érintett tagállam rendelkezik adómentességi vagy adó-visszaigénylési mechanizmusokkal, ami akadályt jelent a programban részt vevők számára.
(COD/2009/0060 együttdöntési eljárás)

Utolsó frissítés: 15.10.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére