RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mänskliga rättigheter i länder utanför EU

Mänskliga rättigheter

Främjande av demokrati, rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna utgör ett centralt inslag i Europeiska unionens bilaterala och multilaterala förbindelser med länderna utanför Europa. De utrikespolitiska instrumenten (avtal, dialoger osv.) och instrumenten för ekonomiskt stöd bidrar till att stärka demokratin och främja respekten för de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Respekten för de mänskliga rättigheterna är för övrigt ett av de villkor som ett kandidatland måste uppfylla för att få bli medlem i EU.
EU:s yttre åtgärder på området mänskliga rättigheter har sin rättsliga grund i fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Se även

  • Internationella avtal (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början