RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ľudské práva v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ

Ľudské práva

Mimo svojho vlastného územia presadzuje Európska únia (EÚ) rešpektovanie demokracie, právny štát a ľudské práva ako základný prvok svojich bilaterálnych a multilaterálnych vonkajších vzťahov. Jej nástroje zahraničnej politiky (dohody, dialógy atď.) a finančná pomoc pomáhajú podporovať demokraciu a ľudské práva vo svete. Rešpektovanie ľudských práv je tiež jednou z podmienok pristúpenia kandidátskej krajiny k EÚ.
Vonkajšia činnosť EÚ súvisiaca s ľudskými právami sa riadi právnymi predpismi zakotvenými v zmluvách, predovšetkým v Charte základných práv.

Pozrite tiež:

  • Medzinárodné dohody (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok