RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cilvēktiesības trešās valstīs

Cilvēktiesības

Eiropas Savienība (ES) ārpus savām robežām veicina demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu. Tā ir fundamentāla daļa ES divpusējās un daudzpusējās ārējās attiecībās. ES ārpolitikas instrumenti (nolīgumi, dialogi u. c.) un finanšu atbalsts palīdz stiprināt demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē. Cilvēktiesību ievērošana ir arī viens no priekšnosacījumiem, lai kandidātvalsts varētu pievienoties ES.
Cilvēktiesību jautājumos ES ārējās darbības juridiskais pamats ir dibināšanas līgumi un jo īpaši Pamattiesību harta.

Skatīt arī

  • Starptautiski nolīgumi (EN)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums