RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inimõigused kolmandates riikides

Inimõigused

Euroopa Liit (EL) edendab väljaspool oma territooriumit kahe- ja mitmepoolsete välissuhete olulise osana austust demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste vastu. ELi välispoliitika vahendid (lepingud, dialoogid jms) ja finantsabi aitavad tugevdada demokraatiat ja inimõigusi kogu maailmas. Austus inimõiguste vastu on ka üks kandidaatriikide eeltingimusi ühinemiseks Euroopa Liiduga.
ELi inimõiguste-alase välistegevuse õiguslik alus on asutamislepingutes ja eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Vt ka:

  • Rahvusvahelised kokkulepped (EN)
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles