RSS
Alfabetisk indeks

Menneskerettigheder uden for EU

Menneskerettigheder

Den Europæiske Union (EU) fremmer respekten for demokratiet, retsstaten og menneskerettighederne uden for sit territorium ved at lade disse værdier være en grundlæggende del af de bilaterale og multilaterale eksterne forbindelser. EU's udenrigspolitiske instrumenter (aftaler, dialog osv.) og økonomiske bistand bidrager til at styrke demokratiet og menneskerettighederne på internationalt plan. Respekten for menneskerettighederne er desuden en af betingelserne for, at et land kan blive optaget i EU.
Retsgrundlaget for EU's indsats på menneskerettighedsområdet uden for EU's grænser findes i traktaterne og særligt i chartret om grundlæggende rettigheder.

Se endvidere

  • Internationale aftaler (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top