RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Човешките права в държавите извън ЕС

Човешки права

Извън собствената си територия Европейският съюз (ЕС) насърчава респекта към демокрацията, законността и човешките права като фундаментален елемент на своите двустранни и многостранни външни отношения. Инструментите на външната му политика (споразумения, диалози и др.) и финансовата подкрепа спомагат за укрепване на демокрацията и човешките права по света. Уважаването на човешките права е и едно от предварителните условия за присъединяването към ЕС за всички държави кандидатки.
Външните действия на ЕС по въпросите на човешките права имат своята правна основа в Договорите и особено в Хартата на основните права.

Вижте още

  • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата