RSS
Abecedno kazalo

Temeljne pravice v Evropski uniji

Človekove pravice

Evropska unija (EU) na notranji ravni pripisuje velik pomen spoštovanju človekovih pravic. Njena načela glede človekovih pravic so določena v Pogodbi o Evropski uniji ter Listini o temeljnih pravicah. Na podlagi pobud in programov, kot sta Daphne in PROGRESS, so ukrepi Unije usmerjeni v boj proti diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji in zaščiti ranljivih skupin, kot so otroci, ženske in manjšine. Agencija Evropske unije za temeljne pravice spremlja spoštovanje osrednjih vrednot Unije. Predvsem pa državam članicam in organom Unije nudi pomoč in strokovno znanje pri izvajanju prava EU o temeljnih pravicah.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh