RSS
Abecedný register

Základné práva v Európskej únii

Ľudské práva

Európska únia (EÚ) vnútorne prikladá veľkú dôležitosť dodržiavaniu ľudských práv. Jej zásady v oblasti ľudských práv sú ustanovené v Zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv. Na základe iniciatív a programov ako Daphne a PROGRESS sa činnosť Únie zameriava na boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii a na ochranu zraniteľných skupín, ako sú deti, ženy a menšiny. Agentúra Európskej únie pre základné práva monitoruje dodržiavanie hlavných hodnôt Únie. Poskytuje najmä pomoc a odborné znalosti členským štátom a orgánom Únie pri zavádzaní právnych predpisov EÚ o základných právach.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok