RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Drepturile fundamentale în cadrul Uniunii Europene

Drepturile omului

În cadrul său, Uniunea Europeană (UE) acordă o importanţă deosebită respectării drepturilor omului. Principiile sale în domeniul drepturilor omului sunt formulate în Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Carta drepturilor fundamentale. Acţiunile Uniunii se bazează pe iniţiative şi programe ca Daphne şi PROGRESS şi se axează pe lupta împotriva discriminării, a rasismului şi a xenofobiei, precum şi pe protecţia grupurilor vulnerabile, cum sunt copiii, femeile şi minorităţile. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene monitorizează respectarea acestor valori esenţiale ale Uniunii. Aceasta oferă, în special, asistenţă şi expertiză statelor membre şi organelor Uniunii responsabile cu aplicarea legislaţiei UE în domeniul drepturilor fundamentale.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii