RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Prawa człowieka

Unia Europejska (UE) przywiązuje wewnętrznie wielką wagę do poszanowania praw człowieka. Zasady praw człowieka zostały określone w Traktacie o Unii Europejskiej oraz Karcie Praw Podstawowych. W oparciu o inicjatywy i programy, takie jak Daphne i PROGRESS, Unia koncentruje swe działania na zwalczaniu dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii oraz na ochronie grup narażonych na zagrożenia, takich jak dzieci, kobiety i mniejszości. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej monitoruje poszanowanie zasadniczych wartości Unii. W szczególności zapewnia wsparcie i specjalistyczną wiedzę państwom członkowskim oraz instytucjom Unii wdrażającym prawo UE w zakresie praw podstawowych.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony