RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fundamentele rechten binnen de Europese Unie

Mensenrechten

De Europese Unie (EU) hecht veel waarde aan de eerbiediging van de mensenrechten binnen haar grondgebied. De beginselen van de rechten van de mens zijn vastgesteld in het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten. De Unie voert haar beleid uit via initiatieven en programma’s als Daphne en PROGRESS en concentreert zich daarbij op de bestrijding van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat en op de bescherming van kwetsbare groepen als kinderen, vrouwen en minderheden. In dit verband houdt het Europees Bureau voor de grondrechten toezicht op de eerbiediging van de fundamentele waarden van de Unie en biedt met name bijstand en expertise aan de lidstaten en de instellingen van de Unie bij het ten uitvoer leggen van de Europese wetgeving inzake mensenrechten.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven