RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pamattiesības Eiropas Savienībā

Cilvēktiesības

Eiropas Savienībā (ES) ļoti liela nozīme piešķirta cilvēktiesību ievērošanai. Tās cilvēktiesību principi ir izklāstīti Līgumā par Eiropas Savienību un Pamattiesību hartā. Balstoties uz tādām iniciatīvām un programmām kā "Daphne" un "PROGRESS", Savienības darbības vērstas uz diskriminācijas, rasisma un ksenofobijas apkarošanu un mazaizsargātu sociālo grupu (piemēram, bērni, sievietes, minoritātes) aizsardzību. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra uzrauga, kā tiek ievērotas Savienības pamatvērtības. Konkrētāk, tā sniedz palīdzību un ekspertu konsultācijas dalībvalstīm un Savienības struktūrām, kas īsteno ES tiesību aktus saistībā ar pamattiesībām.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums