RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pagrindinės teisės Europos Sąjungoje

Žmogaus teisės

Europos Sąjungai (ES) labai svarbu, kad joje būtų gerbiamos žmogaus teisės. Jos žmogaus teisių principai išdėstyti Europos Sąjungos sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje. Europos Sąjungos veikla, grindžiama iniciatyvomis ir programomis, kaip antai „Daphne“ ir PROGRESS, yra sutelkta į kovą su diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija, taip pat į pažeidžiamų grupių, kaip antai vaikų, moterų ir mažumų, apsaugą. Esminių Sąjungos vertybių laikymąsi stebi Europos pagrindinių teisių agentūra. Ji teikia pagalbą ir konsultacijas valstybėms narėms bei Sąjungos organizacijoms, vykdančioms susijusius ES įstatymus.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią