RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Põhiõigused Euroopa Liidus

Inimõigused

Euroopa Liit (EL) suhtub inimõiguste tagamisse liidus väga tähelepanelikult. Liidu inimõigustega seotud põhimõtted on kirja pandud Euroopa Liidu lepingusse ja põhiõiguste hartasse. Liidu tegevuses, mis põhineb sellistel algatustel ja programmidel nagu „Daphne” ja „PROGRESS”, keskendutakse diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemisele ning haavatavate rühmade, nagu näiteks laste, naiste ja vähemuste kaitsmisele. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet jälgib, kas liidu põhiväärtustest peetakse kinni. Eelkõige abistab ja nõustab see liikmesriike ja Euroopa Liidu asutusi, kes rakendavad ELi põhiõigustega seotud õigusakte.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles