RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Grundlæggende rettigheder i EU

Menneskerettigheder

Den Europæiske Union (EU) lægger særlig vægt på respekten for menneskerettigheder inden for eget territorium. Menneskerettighedsprincipperne er beskrevet i Traktaten om Den Europæiske Union og Chartret om grundlæggende rettigheder. EU's indsats bygger på fællesskabsinitiativer og –programmer som Daphne og PROGRESS og fokuserer på at bekæmpe diskrimination, racisme, fremmedhad og beskytte sårbare grupper som børn, kvinder og mindretal. Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder holder øje med, at disse grundlæggende værdier respekteres. Det tilbyder hjælp og ekspertise til medlemsstaterne og EU’s organer med hensyn til at implementere EU-lovgivningen om grundlæggende rettigheder.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top